Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

                                                              Beşevler Tlf: 0224 483 56 56       Heykel Tlf: 0224 224 88 80 

                                                                                 Gsm : 0552 383 88 80       E-posta info@ekseninstitute.com 

Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi - MEB Sertifikalı -

Dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak – bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlendiği, katılımcıların eğitim sonunda bir firmanın tüm dış ticaret süreçlerini tek başına yapabilecek seviyeye geleceği bir dış ticaret eğitimidir.uygulamalı dış ticaret
 
Hızla globalleşen dünya ile beraber ülkemizin dünya ticaretinde payı artmış,firmalarımızın uluslararası pazarlara olan ilgisi giderek fazlalaşmış,  bununla birlikte nitelikli dış ticaret uzmanı ihtiyacı belirmiştir. Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi, firmasını uluslararası pazarlara açarak ihracat ve ithalat yapmak isteyen firma sahipleri, çalıştığı firmayı yurtdışı pazarlara açmak ve işini tam anlamıyla bilerek profesyonel bir şekilde yapmak isteyen dış ticaret profesyonelleri, kariyerine günümüzün gözde mesleklerinden dış ticaret uzmanı olarak devam etmek isteyen çalışanlar ya da üniversite mezunları, ya da üniversite öğrencilerine yöneliktir. 
 
Dış Ticaret Eğitimi Metodumuz
 
Dış Ticaret Eğitimimiz alanında uzman, sektörün içinden gelen, deneyimli eğitmenler tarafından uygulamalı olarak sunulmaktadır. Katılımcılara eğitim esnasında firma kurup, ürün, sektör seçtirerek -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim mantığıyla- işliyoruz. Katılımcıların tüm konuların mantığını kavramış olmalarına özen gösteriyor, dış ticaret eğitimini tüm yönleriyle uygulamalı olarak gösteriyoruz. Eğitim sonunda sunduğumuz staj imkânıyla da öğrendiklerini pratikte de görmelerini ve kısa zamanda bir firmanın dış ticaret departmanını yönetebilecek, firmaları adına yurtdışı pazarlardan müşteri ve tedarikçi araştırması yapabilecek, ihracat, ithalat, gümrük, lojistik, banka süreçlerini yürütebilecek seviyeye gelmelerini sağlıyoruz.
 
Dış Ticaret Eğitiminin Kazandıracakları
 
  • Günümüzün gözde mesleklerinden birine sahip olacaksınız.
  • Bir firmanın tüm dış ticaret işlemlerini rahatlıkla yürütebileceksiniz
  • Firmanızı uluslararası pazarlara açarak yeni müşteriler bulacak, satışlarınızı arttıracaksınız.
  • Firmanızın üretimde kullandığı hammaddeleri ya da yurtiçinde talep gören ürünleri uluslararası pazarlarda araştırıp daha uygun fiyata ithal edeceksiniz.
  • Tüm dış ticaret işlemlerini en iyi şekilde organize edip firmanızı en yüksek kârlılığa ulaştıracak vizyona ulaşacaksınız.
DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI
1. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YÖNETİM STRATEJİLERİ VE İŞ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
 
Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar
Dış Ticarette Planlama Stratejileri
Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
Dış Ticaret Yönetim Sistemi Kurma Teknikleri
Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
Dış Ticaret Yol Haritası
İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
Dış Ticarette Girişimcilik ve Kendi İşini Kurma Yöntemleri
 
2. BÖLÜM: ULUSLARARASI PAZARLAMA VE İHRACATTA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ
 
İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri
Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Acente – Distribütör Seçimi
Elektronik Ticaret
En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi
 
3. BÖLÜM: İHRACAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ
 
Nasıl İhracatçı Olunur ?
İhracat İş Akışı
İhracat Çeşitleri
İhracatta Kullanılan Belgeler
İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
İhracatta Gümrük Uygulamaları
İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
İhracat Hesabının Kapatılması
İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
Örnek Olay ve Uygulamalar
4. BÖLÜM: İTHALAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ
 
Nasıl İthalatçı Olunur?
İthalat İş Akışı
İthalat Çeşitleri
İthalatta Kullanılan Belgeler
İthalatta Maliyet Hesaplama Yöntemleri
Uzakdoğudan İthalatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
İthalatta Vergi Hesaplamaları
İthalatta Gümrük Uygulamaları
İthalat Hesabının Kapatılması
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
Örnek Olay ve Uygulamalar
5. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI
 
Eşyanın Geçici Depolanması
Gümrük Antrepo Rejimi
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
Transit Rejimi
Dahilde İşleme Rejimi
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Posta İşlemleri
Sınır Ticareti
Temsil Hakkı
Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
Eşyanın Gümrük Kıymeti,
Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
Özet Beyan,
Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
Geçici Depolama,
Serbest Dolaşıma Giriş,
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
Vergi Kaybına Ait Cezalar
 
6. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS 2010
 
Teslim Şekillerine Genel Bakış
Teslim Şeklini Belirlemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Teslim Şekillerinde Teorik ve Pratik Uygulamalar
Teslim Şekillerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınabilecek Önlemler
Teslim Şekilleri - Incoterms 2010
Ticari İşletmede Teslim (EXW)
Taşıyıcıya Teslim (FCA)
Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
Terminalde Teslim (DAT)
Belirlenen Yerde Teslim (DAP)
Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)
 
7. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
 
Faturalar
Sevk (Taşıma Belgeleri)
Paketleme Belgeleri
Serbest Dolaşım Belgeleri
Finansal Belgeler
Ürüne İlişkin Belgeler
Diğer Belgeler
Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
 
8. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ
 
Peşin Ödeme
Alıcı Firma Prefinansmanı
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Akreditifli Ödeme
Akreditifte Taraflar
Akreditif Çeşitleri
Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı,
Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları
Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
Transferable, Back To Back Akreditifler
Stand By Akreditifler
Swift Mesajları
Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
Swift Mesajı Okuma Teknikleri
Akreditif Mektupları ( MT 700)
Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması
Akreditif Metininin Açıklanması
Akreditif Belgelerinin Analizi
Akreditifte Rezerv
Akreditifte Rezerv Koşulları
Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
Rezerv Uygulama Örnekleri
Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması
Uygulamalar
Garanti Mektupları
Kontra Garantiler
Teminat Mektupları
Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları
Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
9. BÖLÜM: İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ
 
KOSGEB Destekleri
İGEME Destekleri
DTM Destekleri
TÜBİTAK Destekleri
TTGV Destekleri
Eximbank Destekleri
Diğer Destekler
Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
10. BÖLÜM: SERBEST BÖLGELER
 
Türkiye’de Ve Dünyada Serbest Bölgeler, Kuruluşları Dünü Ve Bugünü
Serbest Bölgelerin Teşvik Ve Avantajları
İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
İthalatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
Serbest Bölgelerde Transit Ticaret
Serbest Bölgelerde İhracat İş Akışı
Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı
Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları
Mevzuat Açısından Serbest Bölgelerin Son Durumları
 
11. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ
 
Tedarik Zinciri ve Lojistik
Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
Taşıma Şekilleri
Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
Navlun Teklif Türleri
Nakliye İşlemleri İş Akışı
Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
En Uygun Nakliyenin Bulunması
Dış Ticaret Sigortası
 
12. BÖLÜM DIŞ TİCARET MUHASEBE İŞLEMLERİ
 
İhracat Muhasebesi
İthalat Muhasebesi
İhracatta KDV İadesi
Örnek Uygulamalar
13. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK
 
Dış Ticarette Kalitenin Önemi
Kalite Standart Çeşitleri
Çevre Etiketi
CE İşareti
 
14. BÖLÜM: GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ
 
Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları
Dünya Ticaret Örgütü
Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi
Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi
Uluslararası Ticaret Hukuku
Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi
 
15. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ
 
İhracat Yazışma Teknikleri
İthalat Yazışma Teknikleri
Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Uluslarası Ticari Yazışma Kültürü
 
16. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI
 
İhracat Atölye Çalışmaları
İthalat Atölye Çalışmaları

Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimimiz Yakında Başlayacaklar

            HEYKEL ŞUBESİ          

Salı / Perşembe
19:00 - 21:30
Başlangıç : 28 Kasım 2022
Bitiş : 4 Ocak 2023

-------------------------------------------


Cumartesi / Pazar
15:00 - 17:30
Başlangıç : 17 Aralık 2022
Bitiş : 28 Ocak 2023

MEB SERTİFİKASI

yenimebsertifikası

İletişim Bilgilerimiz

Heykel Şube : Nalbantoğlu Mh. Atatürk Cd. No:65 Osmangazi, BURSA Tlf / Fax: +90 224 224 88 80

Beşevler Şube : Barış Mh. İzmir Yolu Caddesi No:172 Kat:1 Ofis No:7 Beşevler Metro İstasyonu Çıkışı, Sınav Koleji Altı Nilüfer, BURSA Tlf / Fax: +90 224 483 56 56

E-posta: info@ekseninstitute.com

veya iletişim için Formu Doldurunuz

Eksen'den

Ekle, Haberdar Ol

Yeniliklerimizden, eğitimlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi ekleyiniz.